ราคา
พื้นที่
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
ให้เช่า

ลำลูกกา ปทุมธานี

100 ตร.ม.3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ธัญบุรี ปทุมธานี

100 ตร.ม.3 ห้องนอน2 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

115 ตร.ม.3 ห้องนอน2 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

ธัญบุรี ปทุมธานี

30 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ขาย

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

208 ตร.ม.5 ห้องนอน2 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

จตุจักร กรุงเทพมหานคร

295 ตร.ม.10 ห้องนอน8 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

บางพลัด กรุงเทพมหานคร

144 ตร.ม.4 ห้องนอน3 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

บางพลัด กรุงเทพมหานคร

116 ตร.ม.2 ห้องนอน3 ห้องน้ำ
ขาย

บางพลัด กรุงเทพมหานคร

52 ตร.ม.3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

บางบ่อ สมุทรปราการ

100 ตร.ม.3 ห้องนอน2 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

บางพลี สมุทรปราการ

109 ตร.ม.3 ห้องนอน2 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

บางพลี สมุทรปราการ

109 ตร.ม.3 ห้องนอน2 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

บางพลี สมุทรปราการ

89 ตร.ม.3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

ดินแดง กรุงเทพมหานคร

144 ตร.ม.2 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

บางเสาธง สมุทรปราการ

27 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ลำลูกกา ปทุมธานี

80 ตร.ม.2 ห้องนอน2 ห้องน้ำ1 ห้องครัว