ราคา
พื้นที่
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
ให้เช่า

วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

200 ตร.ม.5 ห้องนอน4 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

220 ตร.ม.4 ห้องนอน2 ห้องน้ำ1 ห้องครัว1 ห้องแม่บ้าน
ให้เช่า

ธัญบุรี ปทุมธานี

100 ตร.ม.3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ
ให้เช่า

คลองหลวง ปทุมธานี

100 ตร.ม.3 ห้องนอน2 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

100 ตร.ม.3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ธัญบุรี ปทุมธานี

100 ตร.ม.2 ห้องนอน2 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ธัญบุรี ปทุมธานี

100 ตร.ม.3 ห้องนอน2 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ธัญบุรี ปทุมธานี

100 ตร.ม.3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ธัญบุรี ปทุมธานี

100 ตร.ม.4 ห้องนอน2 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ธัญบุรี ปทุมธานี

100 ตร.ม.3 ห้องนอน2 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ธัญบุรี ปทุมธานี

100 ตร.ม.3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ
ขาย

ธัญบุรี ปทุมธานี

200 ตร.ม.3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

210 ตร.ม.3 ห้องนอน4 ห้องน้ำ
ให้เช่า

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

516 ตร.ม.4 ห้องนอน4 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

ประเวศ กรุงเทพมหานคร

250 ตร.ม.3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

190 ตร.ม.4 ห้องนอน4 ห้องน้ำ1 ห้องครัว