ราคา
พื้นที่
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
ขาย

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

28 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

เมืองนนทบุรี นนทบุรี

29 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

บางพลัด กรุงเทพมหานคร

26.5 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

บางละมุง ชลบุรี

32 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

ปากเกร็ด นนทบุรี

22.5 ตร.ม.1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

สาทร กรุงเทพมหานคร

26 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

เมืองนนทบุรี นนทบุรี

33 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

บางแค กรุงเทพมหานคร

26 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

จอมทอง กรุงเทพมหานคร

40 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

บางแค กรุงเทพมหานคร

33 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

25 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

22.5 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

27 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

คลองเตย กรุงเทพมหานคร

49 ตร.ม.2 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ขาย

คลองเตย กรุงเทพมหานคร

45 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ขาย

บางพลัด กรุงเทพมหานคร

330 ตร.ม.