Coin คืออะไร และใช้ Coin ทำอะไรได้บ้าง ?

วันที่โพสต์


Coin คืออะไร และใช้ Coin ทำอะไรได้บ้าง ?

Coin คืออะไร
Coin คือเหรีญที่สามารถใช้แทนเงิน สำหรับใช้บริการแพลตฟอร์มระบบห้องดี สมาชิกผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อ Coin ด้วยการโอนชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อแปลงเงินให้เป็น Coin ส่วนเรื่องอายุการใช้าน Coin ของห้องดีจะไม่มีวันหมดอายุนะคะ สมาชิกผู้ใช้งานสามารถเก็บสะสม Coin ได้ต่อเนื่อง และจะนำมาใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้บริการต่างๆ ในระบบแพลตฟอร์มห้องดี
ฉันใช้ Coin ทำอะไรได้บ่าง ?
*ใช้ Coin สร้างประกาศห้องเช่า หรือประกาศ อสังหาฯ ให้เช่า
- สร้างประกาศห้องเช่า หรือประกาศอสังหาฯ ให้เช่าอื่นๆ "ลง 1 ประกาศ ใช้ 30 Coin"

*ใช้ Coin ดันประกาศห้องเช่า หรือประกาศ อสังหาฯ ให้เช่า
- ดันประกาศห้องเช่า หรือประกาศอสังหาฯ ให้เช่า ของเราให้อยู่อันดันต้นๆ ด้านบนสุด
"กดดันประกาศ 1 ครั้ง ใช้ 10 Coin"

*ใช้ Coin ต่ออายุประกาศห้องเช่า หรือประกาศ อสังหาฯ ให้เช่า
- ใช้ต่ออายุประกาศห้องเช่า หรือประกาศอสังหาฯ ให้เช่า เพื่อไม่ให้หมดอายุ
"ต่ออายุประกาศระยะเวลา 30 วัน ใช้ 30 Coin"

*ใช้ Coin ดูข้อมูล เบอร์ติดต่อและ Line id ของผู้เช่าที่กำลังหาห้อง
ในระบบ "คอมมูดี" เพื่อ เพิ่มโอกาสในการหาผู้เช่าห้องได้ไว้ขึ้น
"เปิดดูข้อมูลการติดต่อของผู้เช่า 1 คน ใช้ 50 Coin"


หาห้องเช่า

*โอนชำระแล้วอย่าลืมส่งสลิปให้ห้องดีตรวจสอบนะคะ* 


บทความแนะนำ


ติดตามเรา

dbd

Like To Grow Co., Ltd - All rights reserved.

Copyright © 2012-2022